Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Witamy na naszej stronie

Witamy na naszej stronie

Biuro Badań i Analiz Społecznych jest niezależną firmą szkoleniowo-doradczą dostarczającą usługi w zakresie budowania wewnętrznego potencjału firmy i jej orientacji na potrzeby rynku. Nasze projekty obejmują obszary z zakresów zarządzania strategicznego, marketingu, obsługi klienta, komunikacji i zarządzania zespołami pracowników.


Słuchamy naszych klientów i odpowiadamy na ich pytania

Szkolenia, treningi, warsztaty
Prowadzone przez nas szkolenia mają praktycznych charakter - zorientowane są na rozwiązywanie rzeczywistych problemów firmy i jej pracowników. Nasze programy dostosowujemy do specyficznych potrzeb klienta. Traktujemy je jako swego rodzaju „menu”, w oparciu o które komponujemy wraz z klientem najlepsze „danie”. Tylko jeden składnik tego „dania” jest ten sam – atrakcyjna forma prowadzenia zajęć w oparciu o metody warsztatowe. więcej
Wsparcie doradcze
Doradztwo rozumiemy dosłownie. Pomagamy w przyjęciu właściwych rozwiązań, nie zastępujemy jednak kadry w podejmowaniu właściwych decyzji. Preferujemy podejście partycypacyjne - oparte na aktywnej współpracy z przedstawicielami klienta w formie warsztatów, prowadzenia grup roboczych, facylitacji pracy grupowej, itp. więcej
Projekty badawcze
Realizowane przez na projekty badawcze służą rozwiązywaniu rzeczywistych problemów firmy, a nie tylko dostarczaniu danych. Każdy projekt powstaje w drodze pogłębionych konsultacji z klientem. Prowadzimy zarówno badania zewnętrzne – klientów i otoczenia rynkowego, jak i wewnętrzne – pracowników firmy, ich opinii i potrzeb Oferujemy różnorodne metody badawcze dostosowane do problemu i możliwości klienta. więcej